10 เม.ย. 2557

ถ่ายทอดสด การประชุม การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายการฝึกอบรม
ณ ห้องประชุมศูนย์ปฎิบัติการกรมส่งเสริมการเกษตร ชั้น 2 อาคาร 1

31 มี.ค. 2557

การประชุม ผู้บริหารกรมส่งเสริมการเกษตรครั้งที่ 3/2557
ณ ห้องประชุมศูนย์ปฎิบัติการกรมส่งเสริมการเกษตร ชั้น 2 อาคาร 1

12 มี.ค. 2557

การประชุม ระบบทะเบียนสินทรัพย์ ผ่าน video Conference
ณ ห้องประชุมศูนย์ปฎิบัติการกรมส่งเสริมการเกษตร ชั้น 2 อาคาร 1

28 ก.พ. 2557

การประชุม ผู้บริหารกรมส่งเสริมการเกษตร ครั้งที่ 2/2557 ผ่าน video Conference
ณ ห้องประชุมศูนย์ปฎิบัติการกรมส่งเสริมการเกษตร ชั้น 2 อาคาร 1

                                       
คลิกชมการถ่ายทอดสด  
|| คลิกชมเทปประชุมผู้บริหาร || คลิกชมเทป ทบก,ทพศ,รต || คลิกชมเทปการประชุมอื่นๆ  || Download Program CISCO