3 พ.ค. 2559
การประชุม ผู้บริหารกรมส่งเสริมการเกษตร ครั้งที่ 4/2559
ณ ห้องประชุมศูนย์ปฎิบัติการกรมส่งเสริมการเกษตร ชั้น 2 อาคาร 1
29 เม.ย. 2559
การประชุม เรื่อง เป้าหมายการผลิตข้าว ปี 2559/2560
ณ ห้องประชุมศูนย์ปฎิบัติการกรมส่งเสริมการเกษตร ชั้น 2 อาคาร 1
คลิกชมถ่ายทอดสด  
|| คลิกชมเทปประชุมผู้บริหาร || คลิกชมเทป ทบก,ทพศ,รต || คลิกชมเทปการประชุมอื่นๆ  || Download Program CISCO