30 พ.ย. 2558
การประชุม ผู้บริหารกรมส่งเสริมการเกษตร ครั้งที่ 9/2558
ณ ห้องประชุมศูนย์ปฎิบัติการกรมส่งเสริมการเกษตร ชั้น 2 อาคาร 1
25 พ.ย. 2558
การประชุม เรื่อง
การเตรียมการดำเนินงานมาตรการการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยแล้ง ตามมาตรการที่ 1 และการเสนอโครงการตามมาตรการที่ 4 (พืขน้ำน้อย)
ณ ห้องประชุมศูนย์ปฎิบัติการกรมส่งเสริมการเกษตร ชั้น 2 อาคาร 1
25 พ.ย. 2558
การประชุม แนวทางการดำเนินงานศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร
ณ ห้องประชุมศูนย์ปฎิบัติการกรมส่งเสริมการเกษตร ชั้น 2 อาคาร 1
2 พ.ย. 2558
การประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการและกำกับการผลิตบทเรียนออนไลน์เพื่อการเรียนรู้ด้วยตนเองของเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร ปีงบประมาณ 2559 ครั้งที่ 1
ณ ห้องประชุมศูนย์ปฎิบัติการกรมส่งเสริมการเกษตร ชั้น 2 อาคาร 1
30 ต.ค. 2558
การประชุมผู้บริหารกรมส่งเสริมการเกษตรครั้งที่ 8/2558
ณ ห้องประชุมศูนย์ปฎิบัติการกรมส่งเสริมการเกษตร ชั้น 2 อาคาร 1
คลิกชมถ่ายทอดสด  
|| คลิกชมเทปประชุมผู้บริหาร || คลิกชมเทป ทบก,ทพศ,รต || คลิกชมเทปการประชุมอื่นๆ  || Download Program CISCO