9 เม.ย. 2558
การจัดงานสืบสานประเพณีไทยเนื่องในเทศกาลวันสงกรานต์ ประจำปี 2558
ณ ห้องประชุมกรมส่งเสริมการเกษตร ชั้น 5 อาคาร 1
31 มี.ค. 2558
การประชุมผู้บริหารกรมส่งเสริมการเกษตร ครั้งที่ 3/2558
ณ ห้องประชุมศูนย์ปฎิบัติการกรมส่งเสริมการเกษตร ชั้น 2 อาคาร 1
26 มี.ค. 2558
โครงการผลิตบทเรียนออนไลน์เพื่อพัฒนาบุคลากรผ่านระบบทางไกล ปี 2558
ณ ห้องประชุมกรมส่งเสริมการเกษตร ชั้น 5 อาคาร 1
                                       
คลิกชมการถ่ายทอดสด  
|| คลิกชมเทปประชุมผู้บริหาร || คลิกชมเทป ทบก,ทพศ,รต || คลิกชมเทปการประชุมอื่นๆ  || Download Program CISCO