10 ก.ค. 2557
10.30 น. 

ถ่ายทอดสด การประชุมโครงการรณรงค์และถ่ายทอดเทคโนโลยีเรื่องการลดต้นทุนการผลิตข้าวพื่อคืนความสุขให้ชาวนา
ณ ห้องประชุมศูนย์ปฎิบัติการกรมส่งเสริมการเกษตร ชั้น 2 อาคาร 1

30 มิ.ย. 2557

ถ่ายทอดสด การประชุมผู้บริหารกรมส่งเสริมการเกษตร ครั้งที่ 6/2557
ณ ห้องประชุมศูนย์ปฎิบัติการกรมส่งเสริมการเกษตร ชั้น 2 อาคาร 1

27 มิ.ย. 2557

ถ่ายทอดสด การประชุมแนวทางการดำเนินงานขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปี ปี 2557/58 และโครงการเร่งด่วนอื่น ๆ
ณ ห้องประชุมศูนย์ปฎิบัติการกรมส่งเสริมการเกษตร ชั้น 2 อาคาร 1

                                       
คลิกชมการถ่ายทอดสด  
|| คลิกชมเทปประชุมผู้บริหาร || คลิกชมเทป ทบก,ทพศ,รต || คลิกชมเทปการประชุมอื่นๆ  || Download Program CISCO