27 ต.ค. 2559
ประชุมแปลงใหญ่ และข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ฯลฯผ่าน ระบบ Video Conference
ณ ห้องประชุมศูนย์ปฎิบัติการกรมส่งเสริมการเกษตร ชั้น 2 อาคาร 1
25 ต.ค. 2559
ประชุมติดตามการวาดแปลงผ่าน ระบบ Video Conference
ณ ห้องประชุมศูนย์ปฎิบัติการกรมส่งเสริมการเกษตร ชั้น 2 อาคาร 1
21 ต.ค. 2559
การสัมนาทิศทางการดำเนินงานของกรมส่งเสริมการเกษตร ประจำปีงบประมาณ 2560
ณ ห้องประชุม โรงแรมรามา การ์เด้นส์ ชั้น 4
21 ต.ค. 2559
งานวันที่ระลึกคล้ายวันสถาปนากรมส่งเสริมการเกษตรประจำปี 2559
ณ ห้องประชุมศูนย์ปฎิบัติการกรมส่งเสริมการเกษตร ชั้น 2 อาคาร 1
17 ต.ค. 2559
ประชุมชี้แจงการดำเนินงานโครงการส่งเสริมการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
ณ ห้องประชุมศูนย์ปฎิบัติการกรมส่งเสริมการเกษตร ชั้น 2 อาคาร 1
6 ต.ค. 2559
อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร มอบนโยบายแนวทางการดำเนินงานปีงบประมาณ 2560
ณ ห้องประชุมศูนย์ปฎิบัติการกรมส่งเสริมการเกษตร ชั้น 2 อาคาร 1
                                       
คลิกชมการถ่ายทอดสด  
|| คลิกชมเทปประชุมผู้บริหาร || คลิกชมเทป ทบก,ทพศ,รต || คลิกชมเทปการประชุมอื่นๆ  || Download Program CISCO