27 ก.พ. 2558
การประชุมผู้บริหารกรมส่งเสริมการเกษตร ครั้งที่่ 2/2558
ณ ห้องประชุมศูนย์ปฎิบัติการกรมส่งเสริมการเกษตร ชั้น 2 อาคาร 1
26 ก.พ. 2558
การประชุมระบบโครงการสร้างรายได้และพัฒนาการเกษตร
ณ ห้องประชุมศูนย์ปฎิบัติการกรมส่งเสริมการเกษตร ชั้น 2 อาคาร 1
19 ก.พ. 2558
การประชุม การอบรมโครงการให้ความรู้ปลุกจิตสำนึกในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตกับ การสร้างเครือข่ายภาครัฐต่อต้านการทุจริตภายใต้โครงการ "ข้าราชการไทยไร้ทุจริต"
ณ ห้องประชุมกรมส่งเสริมการเกษตร ชั้น 5 อาคาร 1
4 ก.พ. 2558

การประชุม โครงการสร้างรายได้และพัฒนาการเกษตรแก่ชุมชนเพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้ง
ณ ห้องประชุมศูนย์ปฎิบัติการกรมส่งเสริมการเกษตร ชั้น 2 อาคาร 1

                                       
คลิกชมการถ่ายทอดสด  
|| คลิกชมเทปประชุมผู้บริหาร || คลิกชมเทป ทบก,ทพศ,รต || คลิกชมเทปการประชุมอื่นๆ  || Download Program CISCO