2 ธ.ค. 2559
ประชุมผู้บริหารกรมส่งเสริมการเกษตรครั้งที่ 11/2559
ณ ห้องประชุมศูนย์ปฎิบัติการกรมส่งเสริมการเกษตร ชั้น 2 อาคาร 1
17 พ.ย. 2559
ประชุมชี้แจงการดำเนินงานขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ปี 2560
ณ ห้องประชุมศูนย์ปฎิบัติการกรมส่งเสริมการเกษตร ชั้น 2 อาคาร 1
16 พ.ย. 2559
ประชุมติดตามผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ทดแทนการปลูกข้าวรอบ 2 ปีการผลิต 2559/2560
ณ ห้องประชุมศูนย์ปฎิบัติการกรมส่งเสริมการเกษตร ชั้น 2 อาคาร 1
1 พ.ย. 2559
ประชุมผู้บริหารกรมส่งเสริมการเกษตรครั้งที่ 10/2559
ณ ห้องประชุมศูนย์ปฎิบัติการกรมส่งเสริมการเกษตร ชั้น 2 อาคาร 1
27 ต.ค. 2559
ประชุมแปลงใหญ่ และข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ฯลฯผ่าน ระบบ Video Conference
ณ ห้องประชุมศูนย์ปฎิบัติการกรมส่งเสริมการเกษตร ชั้น 2 อาคาร 1
25 ต.ค. 2559
ประชุมติดตามการวาดแปลงผ่าน ระบบ Video Conference
ณ ห้องประชุมศูนย์ปฎิบัติการกรมส่งเสริมการเกษตร ชั้น 2 อาคาร 1
                                       
คลิกชมการถ่ายทอดสด  
|| คลิกชมเทปประชุมผู้บริหาร || คลิกชมเทป ทบก,ทพศ,รต || คลิกชมเทปการประชุมอื่นๆ  || Download Program CISCO